รับผลิตชั้นวางของrackตามแบบลูกค้า ชั้นวางอะไหล่รถยนต์ เก็บอะไหล่รถยนต์ รองรับการใช้งานในอุตสาหกรรม

รับผลิตชั้นวาง Rack ออกแบบตามแบบลูกค้า เพื่อจัดเก็บชิ้นงานที่สำเร็จแล้วและพร้อมจัดส่ง ซึ่งแบบของ Rack ในการออกแบบแต่ละชิ้นงานไม่ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของชิ้นงาน,จำนวนในการบรรจุชิ้นงาน ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของรถบรรทุกในการขนส่งไปยังปลายทางของบริษัทลูกค้า ทางบริษัทมีทีมงานผู้ชำนาญงานในการออกแบบ Rack เพื่อรองรับงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หากลูกค้าสนใจที่จะส่ังทำ สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำแนะนำจากทางบริษัทได้ตามช่องทางดังนี้

บริษัท เอเอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด   42/2 หมู่6 ถนนเพชรเกษม ตำบลปากแรต   อำเภอ บ้านโป่งจังหวัด ราชบุรี  70110. Tel. 032 342 402 , Fax. 032 342 403  Mobile : 089 918 2818 https://goo.gl/maps/zYt6iR5qDZNxvRUz5

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *