รับตัดเลเซอร์ บ้านโป่ง ราชบุรี โรงงานตัดเลเซอร์ โลหะทุกชนิด

บริษัท เอ เอส อินเตอร์ พาร์ท จำกัด  เป็นผู้ให้บริการงานปั๊มโลหะทุกชนิด รวมถึงรับตัดเลเซอร์โลหะทุกชนิด แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยกำลังที่สูงถึง 12000w. หรือ 12Kw. และเครื่องปั้มโลหะขึ้นรูปหลายขนาดตั้งแต่เครื่องจักรขนาด 45 –1200 ตัน สามารถตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์,รถจักรยานยนต์ , เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ ทางบริษัท ฯ ได้เน้นถึงคุณภาพเป็นสำคัญ อีกทั้งได้พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจมีการขยายตัวเติบโตขึ้นอย่างสม่ำเสมอ มีลูกค้าให้ความไว้วางใจมอบหมายให้ทางบริษัท ฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นงานตลอดระยะเวลาเรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นงานปั๊มขึ้นรูปโลหะทุกชนิด , ชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ , ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ ปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ , งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ ทุกชนิด , ซึ่งปัจจุบันงานที่ทางบริษัทฯ มีการให้บริการอยู่จะเป็นการปั๊มชิ้นส่วนยานยนต์ ตามแบบของทางลูกค้า เป็นหลัก

รับตัดเลเซอร์,โรงงานตัดเลเซอร์โลหะทุกชนิด,เครื่องปั้มโลหะขึ้นรูป รับผลิตอะไหล่ OEM ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมที่เป็นโลหะ รถบรรทุกสิบล้อและ รับผลิตอะไหล่รถแทรคเตอร์ รถแม็คโค รถตัก OEM PARTS.

เป็นผู้ให้บริการด้านงานผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ ปั๊มโลหะขึ้นรูป งานตัดโลหะทุกชนิด เหล็กแผ่น อลูมิเนียม สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง ด้วยเครื่องตัดเลเซอร์คุณภาพสูงและเครื่องปั๊มโลหะขึ้นรูปขนาด 45 –1200 ตัน สามารถตอบสนองความต้องการที่สูงขึ้น

เกี่ยวกับเรา

และมีคุณภาพที่สูงในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รถจักรยานยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า

บริการของเรา

เป็นผู้ให้บริการด้านงานผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ รถจักรยานยนต์  เครื่องใช้ไฟฟ้า และอื่นๆ งานปั๊มโลหะขึ้นรูป งานตัดโลหะทุกชนิด เหล็กแผ่น อลูมิเนียม สแตนเลส ทองเหลือง ทองแดง ด้วยเครื่องตัดเลเซอร์คุณภาพสูง

ผลงานของเรา